André Bakoš, artist


Originally from the south of Sweden, with Hungarian provenience. André lives and exerts his artistry in Stockholm since 2001 but now in Paris-Chantilly since 2017.


Cosmic radiation and galactic communication paths - one could describe André Bakoš´s new series of works in acrylic. Carefully constructed works with a suggestion and a depth that captures the eye and the soul of the viewer. One is swept away as easily in the artworks as by lying philosophizing with the gaze up into the night sky. The universe is infinite, unexplored and incomprehensible but it is also the future, opportunities and adventure.


André works with several different artistic disciplines among which photography is a favorite genre.

_____________________________________________


André Bakoš, konstnär


Ursprungligen från Skåne, med rötter i Ungern, bor och verkar André i Stockholm sedan 2001 men nu i Paris-Chantilly sedan 2017.

Kosmisk strålning och galaktiska kommunikationsbanor – så skulle man kunna beskriva André Bakoš´s nya serie konstverk i akryl. Det är noggrant utförda verk med en suggestion och ett djup som fångar ögat och själen hos betraktaren. Man sveps med lika lätt i konstverken som man gör genom att ligga och filosofera med blicken upp i natthimlen. Universum är oändligt, outforskat och svårbegripligt men också framtiden, möjligheterna och äventyret.

André arbetar med flera olika konstnärliga discipliner varav fotografi är en favoritgenre.


Copyright © 2019 André Bakoš